Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

Een klacht? Wat kun je doen?

GGD IJsselland wil haar taken goed uitvoeren. Toch kun je ontevreden zijn. Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker, over hoe iets verloopt of over hoe wij je behandelen. Laat het ons dan weten. Het geeft ons de kans jouw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

Klacht direct bespreken en oplossen

Je kunt jouw klacht het best meteen bespreken met de medewerker(s). Door te vertellen dat je ontevreden bent, kunnen zij direct een oplossing zoeken of misverstanden oplossen.

Klacht indienen

Als je een klacht niet meteen wilt of kunt bespreken, kun je een brief sturen. Je kunt ook het klachtenformulier invullen en opsturen. Of Je kunt via de website het digitale klachtenformulier gebruiken. Meer informatie over het indienen van een klacht kun je in onze klachtenregeling lezen.

Als je hulp nodig hebt bij het formuleren van jouw klacht dan kun je contact opnemen met Han Claus, klachtenfunctionaris van GGD IJsselland. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer 038 - 428 14 03. Of stuur een e-mail.

Bemiddeling

Als de GGD jouw klacht binnenkrijgt, neemt de verantwoordelijk leidinggevende binnen vijf werkdagen contact met je op. Als je dat wilt, wordt een bemiddelingspoging gedaan. Over het resultaat van de bemiddeling ontvang je schriftelijk of per e-mail bericht. Als je geen bemiddeling wilt of als je niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling, neemt de GGD jouw klacht in behandeling.

Behandeling door de GGD

Voor de behandeling van jouw klacht wijst de GGD een klachtbehandelaar aan. De behandelaar neemt binnen vijf werkdagen contact met je op om te bespreken hoe jouw klacht wordt behandeld. De klachtbehandelaar doet onderzoek naar de gang van zaken. Je krijgt de mogelijkheid om jouw klacht toe te lichten. Als jouw klacht tegen een medewerker is gericht, wordt ook de medewerker gehoord. Jij en de medewerker kunnen op de resultaten van het onderzoek reageren. De klachtbehandelaar stelt een conceptoordeel op. Het dagelijks bestuur van de GGD neemt zo mogelijk binnen zes weken maar uiterlijk binnen tien weken een besluit over jouw klacht.

Ook tijdens de behandeling van jouw klacht kun je, als je dat wilt, een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Zo kan de klachtenfunctionaris bijvoorbeeld aanwezig zijn bij gesprekken tussen jou en de klachtbehandelaar. Of hij kan jou helpen bij het reageren op de resultaten van het onderzoek.

Eventuele verdere behandeling

Ben je niet tevreden over het besluit van het dagelijks bestuur van de GGD, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Publieke Gezondheid of aan de Overijsselse Ombudsman. Bij welke van deze instanties je terecht kunt, heeft met de wet te maken op grond waarvan je de klacht hebt ingediend. In het besluit van het dagelijks bestuur van de GGD staat bij welke instantie je voor eventuele verdere behandeling van jouw klacht moet zijn.

Beide instanties zijn onafhankelijk en bekijken jouw klacht opnieuw. Het verschil tussen de instanties is dat het advies van de geschillencommissie bindend is en het oordeel van de Overijsselse Ombudsman niet.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.