Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Professionals Zorginstellingen  Toezicht Wmo

Toezicht Wmo

De toezichthouders Wmo van GGD IJsselland voeren namens alle gemeenten in IJsselland het toezicht uit op de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Ze doen dit op basis van proactieve en signaalgestuurde onderzoeken, maar ook op basis van onderzoeken naar aanleiding van meldingen over incidenten en calamiteiten.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is “een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.” (Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015).

Lees meer over calamiteit en en geweldsincidenten.

Calamiteit of geweldsincident melden

Wmo-zorgaanbieders zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten en geweld die te maken hebben met de kwaliteit van een voorziening te melden bij de toezichthouder Wmo van de gemeente. De gemeenten in de regio IJsselland hebben GGD IJsselland aangewezen als toezichthoudend ambtenaar calamiteiten.

Meld direct een calamiteit of een geweldincident

Lees meer informatie over het melden van een calamiteit of geweldincident.

Klachten en signalen

Maak jij je zorgen over de kwaliteit van zorg? Dan kun je hierover een signaal afgeven bij de desbetreffende gemeente. Een klacht kun je indienen bij de zorgaanbieder. De toezichthouders Wmo kunnen, op verzoek van een gemeente, een onderzoek starten.

Werkwijze Toezicht Wmo

De toezichthouder toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. De kwaliteitseisen zijn ingedeeld in drie domeinen: cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid.

Lees meer over de werkwijze van Toezicht Wmo.

Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo

Het openbaarmakingbeleid van de toezichthouder Wmo houdt in dat rapporten, die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders, op de website van GGD IJsselland worden geplaatst. De toezichthouder van GGD IJsselland volgt deze werkwijze sinds 1 april 2020. Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaalgestuurd toezicht en proactief toezicht.

Lees meer over de openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo.

GGD IJsselland omarmt moderne standaarden en technieken.
Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser zoals Chrome of Microsoft Edge.